کتاب قرن‎‎

يک كتاب فروشی : يک ماه ، يک رمان

لیست عناوینی از رمان و داستان نوجوان موجود در کتابفروشی قرن/2


نام کتاب/ مولف/ مترجم/ ناشر

پسرها بر ضد دخترها/نيلر - فيليس رينولدز/شيمي – ترانه/كيميا/

ماجراي جويندگان گنج/نسبيت – اديت/محمودي – صوفيا/كتاب لوك-كاروان/

اسكار و خانم صورتي/اشميت - اريك امانوئل/صبوري – مهتاب/بازتاب نگار/

ماهي سياه كوچولو/بهرنگي – صمد/نخستين/

حلقه هاي آتشين/نايدو – بورلي/اردبيلي – علي/ونوشه/

قوي شيپور زن/وايت - اي بي/رنجبر – شيدا/كتاب لوك انتشارات كاروان/

مدرسه جني ها/ريوه – ياك/جابري پور – حنيف/كتاب لوك انتشارات كاروان/

معماي آرومونت/هيچكاك و ديگران/زكريا – مهتاب/كارآگاه/

درنده باسكرويل داستان هاي شرلوك هولمز/كانندويل - سر آرتور/دقيقي – مژگان/كارآگاه/

جعبه مقوايي داستان هاي شرلوك هولمز/كانندويل - سر آرتور/دقيقي – مژگان/كارآگاه/

داستان هاي وحشت جلد1/د/پارياب – بهاره/رادمهر/

داستان هاي وحشت جلد2/آلن پو - دگار و ديگران/پارياب – بهاره/رادمهر/

رابين هود/گيلبرت – هنري/كسايي پور – احمد/هرمس/

محبت/آميچس - ادموندو د/فرزانه – بهمن/آفرينگان/

شازده كوچولو /اگزوپري - آنتوان دو سنت/شاملو – احمد/نگاه/

شازده كوچولو/اگزوپري - آنتوان دو سنت/نجفي - ابو الحسن/نيلوفر/

دو برج (ارباب حلقه ها بخش2 )/تالكين - جي آر آر/عليزاده – رضا/روزنه/

هابيت يا آنجا و بازگشت دوباره (ارباب حلقه ها بخش4 )/تالكين - جي آر آر/عليزاده – رضا/روزنه/

هابيت آنجا و بازگشت دوباره (از سري داستان هاي ارباب حلقه ها)/تالكين - جي آر آر/آقاسي بيگ – پريا/

فروغ قلم/كنار درياچه نيمكت هفتم مجموعه داستان نوجوان ايراني/حسن زاده – فرهاد/افق/

آواي وحش/لندن – جك/اشراق – بهار/قدياني/

سپيد دندان/لندن – جك/قاضي – محمد/علمي و فرهنگي/

هري پاتر و جام آتش/ج2(هري پاتر:كتاب چهارم)/رولينگ - جي كي/اسلاميه – ويدا/تنديس/

سرگذشت يك اسب/تولستوي – لئو/يونسي – ابراهيم/نشر فردا/

هري پاتر پيام آوران مرگ(كتاب هفتم)جلد1/رولينگ - ج ك/اشراق – پرتو/ناهيد/

هري پاتر تالار اسرار/رولينگ - ج ك/اشراق – پرتو/ناهيد/

هري پاتر سازمان ققنوس(كتاب پنجم)جلد1/رولينگ - ج ك/اشراق – پرتو/ناهيد/

هري پاتر سازمان ققنوس2/رولينگ - ج ك/اشراق – پرتو/ناهيد/

هري پاتر و شاهزاده دو رگه/ج2(هري پاتر:كتاب ششم)/رولينگ - ج ك/اسلاميه - ويدا/تنديس/

هري پاتر و سنگ جادو/رولينگ - ج ك/اشراق – پرتو/ناهيد/

شرور ترين دختر مدرسه دوباره باز مي گردد/بلايتون – انيد/گلكار – آتوسا/ثالث كتاب هاي سارا/

پسران سرنوشت قصه هاي سرزمين اشباح12/شان – دارن/كريمي – فرزانه/كتاب هاي بنفشه/

فاجعه اسلاتر (از مجموعه نبرد با شياطين) جلد3/شان – دارن/كريمي – فرزانه/كتاب هاي بنفشه/

پرونده ميمون حقه باز (هنك سگ گاوچران)/اريكسون - جان آر ار/فربد – فرزاد/پنجره/

پرونده روباه ويولن زن (از مجموعه هنك سگ گاوچران)/اريكسون - جان آر ار/فربد – فرزاد/پنجره/

زندگي سگي (هنك سگ گاوچران)/اريكسون - جان آر ار/فربد – فرزاد/كتاب پنجره/

نوبت سگي (هنك سگ گاوچران)/اريكسون - جان آر ار/فربد – فرزاد/كتاب پنجره/

عشق رنگ و رو رفته (هنك سگ گاوچران)/اريكسون - جان آر ار/فربد – فرزاد/كتاب پنجره/

لانه اژدها (از مجموعه 4جلدي اژدهايان دلتورا 1)/رودا – اميلي/نجف خاني – محبوبه/كتاب هاي بنفشه (قدياني)/

دروازه سايه (از مجموعه 4جلدي اژدهايان دلتورا 2)/رودا – اميلي/نجف خاني – محبوبه/كتاب هاي بنفشه (قدياني)/

جزيره مردگان (از مجموعه 4جلدي اژدهايان دلتورا 3)/رودا – اميلي/نجف خاني – محبوبه/كتاب هاي بنفشه (قدياني)/

خواهر جنوب (از مجموعه 4جلدي اژدهايان دلتورا 4)/رودا – اميلي/نجف خاني – محبوبه/كتاب هاي بنفشه (قدياني)/

غار وحشت (از مجموعه 3جلدي سرزمين سايه هاي دلتورا 1)/رودا – اميلي/نجف خاني – محبوبه/كتاب هاي بنفشه (قدياني)/

سرزمين سايه هاي دلتورا 2(جزيره توهم)/رودا – اميلي/نجف خاني – محبوبه/كتاب هاي بنفشه (قدياني)/

سرزمين سايه ها (از مجموعه 3جلدي سرزمين سايه هاي دلتورا ج3)/رودا – اميلي/نجف خاني – محبوبه/كتاب هاي بنفشه (قدياني)/

سرزمين سايه هاي دلتورا (رمان هاي سه گانه اميلي رودا مجموعه 3 جلد در يك مجلد)/رودا – اميلي/نجف خاني – محبوبه/كتاب هاي بنفشه (قدياني)/

ماسك شبح زده ( دايره وحشت 1 )/استاين - آر ال/قهرمانلو – ماندانا/ويدا/

ساعت محكوميت ( دايره وحشت 13 )/استاين - آر ال/نادري دره شوري – مرتضي/ويدا/

او از زير ظرفشويي مي آيد ( دايره وحشت 15 )/استاين - آر ال/كار خيران – دلارام/ويدا/

به خانه مردگان خوش آمديد (دايره وحشت 2)/استاين - ار . ال/قهرمانلو – ماندانا/ويدا/

شبح ساحل (دايره وحشت 21)/استاين - ار . ال/كيوان مهر – ميترا/ويدا/

شبح اردوگاه (دايره وحشت 22)/استاين - ار. ال/خادم الرضا – رويا/ويدا/

چگونه هيولايي را بكشيم (دايره وحشت 23)/استاين - ار . ال/خادم الرضا – رويا/ويدا/

مترسك نيمه شب (دايره وحشت 10)/استاين - ار . ال/خادم الرضا – رويا/ويدا/

به اردوگاه وحشت خوش آمديد (دايره وحشت 11)/استاين - ار . ال/كيوان مهر – ميترا/ويدا/

شبي كه عروسك زنده شد (دايره وحشت 6)/استاين - ار . ال/قهرمانلو – ماندانا/ويدا/

بگو پنير و بمير ( دايره وحشت 5)/استاين - ار . ال/قهرمانلو – ماندانا/ويدا/

خون هيولا (دايره وحشت 4)/استاين - ار . ال/قهرمانلو – ماندانا/ويدا/

داخل زيرزمين نشويد (دايره وحشت 3)/استاين - آر . ال/قهرمانلو – ماندانا/ويدا/

دردسر مرگبار ( دايره وحشت 9)/استاين - آر . ال/كار خيران – دلارام/ويدا/

شبح در همسايگي شماست (دايره وحشت 12)/استاين - آر . ال/كيوان مهر – ميترا/ويدا/

نفرين مقبره موميايي (دايره وحشت 7)/استاين - آر . ال/قهرمانلو – ماندانا/ويدا/

بيا نامريي شويم (دايره وحشت 8)/استاين - آر . ال/كارخيران – دلارام/ويدا/

وحشت در اردوگاه مارمالاد (دايره وحشت 25)/استاين - آر . ال/خادم الرضا – رويا/ويدا/

يك روز در سرزمين وحشت( دايره وحشت 20)/استاين - آر . ال/كيوان مهر – ميترا/ويدا/

چگونه سرم كوچك شد ( دايره وحشت 19)/استاين - آر . ال/كيوان مهر – ميترا/ويدا/

غول برفي پاسادنا ( دايره وحشت 18)/استاين - آر . ال/نادري دره شوري – مرتضي/ويدا/

هيولاهاي مريخي (دايره وحشت 17)/استاين - آر . ال/نادري دره شوري – مرتضي/ويدا/

وحشت در خيابان شوك (دايره وحشت 16)/استاين - آر . ال/كيوان مهر – ميترا/ويدا/

جادوگر (مجموعه درياي زمين1)/لوژوان - ارسولا ك/اسماعيليان – پيمان/كتاب هاي قدياني (بنفشه)/

گورهاي آتوان (درياي زمين2)/لوژوان - ارسولا ك/اسماعيليان – پيمان/كتاب هاي بنفشه (قدياني)/

دورترين كرانه (درياي زمين 3)/لوژوان - ارسولا ك/اسماعيليان – پيمان/كتابهاي بنفشه – قدياني/

تهانو (درياي زمين 4)/لوژوان - ارسولا ك/اسماعيليان 0 پيمان/كتابهاي بنفشه – قدياني/

شبح سخنگو (دايره وحشت 24)/استاين - آر . ال/قهرمانلو – ماندانا/بنفشه/

آرتميس فاول جلد2 و ماجراي شمال نابغه13 ساله اينترنتي در سرزمين جن ها/كالفر - ا اين/رنجبر – شيدا/افق/

اردوي تابستاني تالار وحشت جلد 9/استاين - آر ال/قاسم زاده – محمد/ويدا/

فراموشم مكن تالار وحشت جلد 1/استاين - آر ال/اعرابي – غلامحسين/ويدا/

كمد شماره 13 (تالار وحشت جلد2 )/استاين - آر ال/اعرابي – غلامحسين/ويدا/

اسم من اهريمن تالار وحشت جلد 3/استاين - آر ال/اعرابي – غلامحسين/ويدا/

دروغگو دروغگو تالار وحشت جلد 4/استاين - ار.ال/اعرابي – غلامحسين/ويدا/

دفتر خاطرات ، من مرده ام تالار وحشت جلد 5/استاين - آر ال/اعرابي – غلامحسين/ويدا/

مرا جانور مي نامند تالار وحشت جلد 6/استاين - آر ال/قاسم زاده – محمد/ويدا/

جيغ (تالار وحشت جلد 7)/استاين - آر ال/قاسم زاده – محمد/ويدا/

دختر سايه تالار وحشت جلد 8/استاين - آر.ال/اعرابي – غلامحسين/ويدا/پليكان/

مهماني هالووين تالار وحشت جلد 10/استاين - آر ال/خداپرست - علي اكبر/ويدا/

مدرسه ترس تالار وحشت جلد 11/استاين - آر ال/خداپرست - علي اكبر/ويدا/

ملاقات كنندگان تالار وحشت جلد 12/استاين - ار.ال/پنجه دخت – نوشين/ويدا/

از چه چيزي بيشتر مي ترسي (سه گانه تالار وحشت2)14تالار وحشت/استاين - آر ال/خويي – شيوا/ويدا/

كسي زنده نمانده؟(سه گانه تالار وحشت)3تالار وحشت 15/استاين - آر ال/خويي – شيوا/ويدا/

دخمه خونين (قصه هاي سرزمين اشباح 3)/شان – دارن/كريمي - سوده/كتاب هاي بنفشه/

كوهستان شبح قصه هاي سرزمين اشباح 4/شان – دارن/كريمي – سوده/كتاب هاي بنفشه/

آزمون هاي مرگ قصه هاي سرزمين اشباح 5/شان – دارن/كريمي – سوده/كتاب هاي بنفشه/

پي پي در جزيره1/ليندگرن – آستريد/رعيتي – مهناز/كيميا/

پي پي جوراب بلند2/ليندگرن – آستريد/صفوي – افسانه/كيميا/

پي پي روي عرشه كشتي/ليندگرن – آستريد/صفوي – افسانه/كيميا/

باشگاه دانشمندان ديوانه/برينلي – برتراند/شيمي – ترانه/كيميا/

مدرسه سختگير بچه هاي بدشانس كتاب پنجم/اسنيكت – لموني/دهقان – رضا/ماهي/

پندارگن ( پندراگن ) كتاب اول : تاجر مرگ/مك هيل - د ي جي/اسلاميه – ويدا/كتابسراي تنديس/

ساعت وحشت/استاين - ار ، ال/كار خيزان – دلارام/ويدا/

زمان وحشت/استاين - ار ، ال/كار خيزان – دلارام/ويدا/

سنجاقك (درياي زمين 5)/لوژوان – ارسولاك/اسماعيليان – پيمان/قدياني/

بادي ديگر (درياي زمين 6)/لوژوان – اورسولاك/اسماعيليان – پيمان/قدياني/

آرتميس فاول جلد 5 و مهاجران گمشده/كالفر - ا اين/رنجبر – شيدا/افق/

انگشت جادويي /دال – رولد/گركاني – گيتا/ونوشه/

اين هم جور ديگر/دال – رولد/خدادادي (هيرمندي) – رضي/ونوشه/

خليج/وستال - رابرت/سعيدي – شاهده/ونوشه – چشمه/

داستان بي پايان/انده – ميكائيل/بني احمد – شيرين/ونوشه – چشمه/

شياطين فضا(برنده ديپلم افتخاركتاب سال نوجوانان استراليا)1/رابين اشتاين – گيليان/نجف خاني – محبوبه/ونوشه – چشمه/

غروب شياطين/كريستوفر – جان/فروتن فر - سيد مهيار/ونوشه – چشمه/

غول بزرگ مهربان1/دال – رولد/گركاني – گيتا/ونوشه – چشمه/

ماتيلدا/دال – رولد/نجف خاني – محبوبه/ونوشه – چشمه/

مزرعه قله سفيد/دو هرتي – برلي/رنجبر – شيدا/ونوشه – چشمه/

هميشه رامونا/كليري – بورلي/كسايي پور – احمد/كيميا – هرمس/

رامونا و پدرش/كليري – بورلي/كسايي پور – احمد/كيميا – هرمس/

رامونا و بيزوس/كليري – بورلي/كسايي پور – احمد/كيميا – هرمس/

رامونا و مادرش/كليري – بورلي/كسايي پور – احمد/كيميا – هرمس/

ماجراهاي نارنيا(همراه با گنجينه نارنيا)/لوئيس - كلايو استيپلز/اقتداري - اميد ، كريم زاده – منوچهر/هرمس/

آلفرد هيچكاك و سه كارآگاه درراز دره نالان{پليسي}/آردن – ويليام/قديمي – سحر/كيميا – هرمس/

در پناه ايزدبانو(غرش ماده شير-2 اين كتاب ادامه داستان الينادخترجوان و مصمم/پيرس - تامورا/جلوه نژاذ – پروين/كيميا – هرمس/

سفرهاي گاليور/كستنر – اريش/عبداللهي – علي/كيميا – هرمس/

دور دنيا در هشتاد روز/ورن – ژول/سحابي – مهدي/مريم – مركز/

رابينسون كروزو(ادبيات جهان براي نوجوانان)1/دفو – دانيل/سحابي – مهدي/مريم – مركز/

ماجراهاي تام ساير (ادبيات جهان براي جوانان)/تولين – مارك/مدرس صادقي – جعفر/كتاب مريم – مركز/

ماشين زمان/ولز - ه.ج/طهماسبي – شهلا/كتاب مريم – مركز/

بازي بقا(سه گانه تالار وحشت/ش2)/استاين - آر.ال/اعرابي – غلامحسين/پليكان/

اردوگاه وحشت(مجموعه مورمور)3/استاين - آر.ال/اعرابي – غلامحسين/پليكان/

ديو و دختر(مجموعه مورمور)2/استاين - آر.ال/اعرابي – غلامحسين/پليكان/

رونيا دختر يك راهزن/ليندگرن - آستريد(اريكسون)/وكيلي – نسرين/ونوشه – چشمه/

سكوت كيست؟(داستان هاي خيال انگيز)/قلي اف – يفگني/طهماسبي – شهلا/ونوشه – چشمه/

ماتي و پدربزرگ/پيوميني – روبرتو/علي پور – پروين/ونوشه – چشمه/

ساراي قد بلند و ساده پوش/مك لا كلان – پاتريشيا/ابراهيمي - حسين(الوند)/ونوشه – چشمه/

بر پلي از نور ستارگان/ميد – آليس/ابراهيمي – بيتا/چشمه/ونوشه/

اتاق اسرار آميز/بلايتون – انيد/ريشهري – نوشين/ونوشه – چشمه/

اتاق طبقه بالا/رايس – يوهانا/طهماسبي – شهلا/ونوشه/

جيرجيرك در ميدان تايمز(برنده جايزه نيوبري)/سلدن – جرج/علي پور – پروين/ونوشه/

چرا وال ها به ساحل آمدند؟/مرپورگو – مايكل/علي پور – پروين/ونوشه/

داستان شگفت انگيز هنري شوگر و شش داستان ديگر/دال – رولد/صادفيان – ساغر/باران – چشمه/

راز هلنا(مجموعه داستان هاي كوتاه)/انده – ميشل/اسماعييل زاده قندهاري – محمد/چشمه – ونوشه/

سگ ها لطيفه نمي گويند [دبستان تا آخر دبيرستان]/سكر – لوئيس/علي پور – پروين/چشمه – ونوشه/

غرش تندر در كوهساران/ادل - اسكات ، هال – اليزابت/شعباني – داوود/چشمه – ونوشه/

قصه هاي آن سالها(ابر سياه هزارچشم،گل طلاوكلاش قرمز،رنگينه،روزنامه ديواري/درويشيان - علي اشرف/چشمه – ونوشه/

ماجراهاي پهلوان وانيا1/پرويسلر – اوتفريد/محمدي – مليحه/ونوشه – چشمه/

داستان هاي شكسپير /شكسپير، گارفيلد – ليون/كامراني – حشمت/كيميا/

روياي بابك(رماني درباره ايران به قلم نويسنده امريكايي)/فلچر – سوزان/ابراهيمي - حسين (الوند)/افق/

پلو خورش/مرادي كرماني – هوشنگ/معين/

سپتيموس هيپ /كتاب يكم /جادو/سيج – آنجي/اشراق – پرتو/ناهيد/

اشوزدنگهه(اسطوره هم اكنون)/آرين – آرمان/موج/

سپتيموس هيپ/كتاب دوم/پرواز/سيج – آنجي/اشراق – پرتو/ناهيد/

نيكولا مرد كوچك/گوسيني – سامپه/مهدي زاده – اميرحسين/كيميا/

همسايه هاي نيكولا كوچولو/گوسيني – سامپه/مهدي زاده – اميرحسين/كيميا/

تيستوي سبز انگشتي/دروئون – موريس/گلستان – ليلي/ماهي/

دنياي تئو(داستاني درباره تاريخ اديان){عنوان درست :سفر تئو}/كلمان – كاترين/سمسار – مهدي/نقش جهان/

ماجراهاي دست اول(هنك سگ گاوچران)/اريكسون - جان آر/فربد – فرزاد/كتاب پنجره/

پرونده شبح هالووين(هنك سگ گاوچران)/اريكسون - جان آر/فربد – فرزاد/كتاب پنجره/

لاشخور مصدوم در شب كريسمس(هنك سگ گاوچران)/اريكسون - جان آر/فربد – فرزاد/كتاب پنجره/

پرونده اسب قاتل يك چشم(هنك سگ گاوچران)/اريكسون - جان آر/فربد – فرزاد/كتاب پنجره/

پرونده گربه گمشده(هنك سگ گاوچران)/اريكسون - جان آر/فربد – فرزاد/كتاب پنجره/

ديدار با جغد جادوگر(هنك سگ گاوچران)/اريكسون - جان آر/فربد – فرزاد/كتاب پنجره/

نفرين بلال عجيب و قيمتي(هنك سگ گاوچران)/اريكسون - جان آر/فربد – فرزاد/كتاب پنجره/

قتل در چراگاه (هنك سگ گاوچران)/اريكسون - جان آر/فربد – فرزاد/كتاب پنجره/

اسب و آدمش/ماجراهاي نارنيا5/لوئيس - سي.اس/اقتداري - اميد،كريم زاده –منوچهر/كيميا/

كشتي سپيده پيما/ماجراهاي نارنيا3/لوئيس - سي.اس/اقتداري - اميد،كريم زاده - منوچهر/كيميا/

صندلي نقره اي/ماجراهاي نارنيا4/لوئيس - كلايو استيپلز/اقتداري - اميد،كريم زاده – منوچهر/كيميا/

آلفرد هيچكاك و سه كارآگاه درراز صخره كوسه ها{پليسي}/آردن – ويليام/قديمي – سحر/كيميا/

آلفرد هيچكاك و سه كارآگاه درراز اژدهاي سرماخورده{پليسي}/وست – نيك/قديمي – سحر/كيميا/

آلفرد هيچكاك و سه كارآگاه درراز كوهستان وحشت{پليسي}/كري - ام.وي/قديمي – سحر/كيميا/

ماجراي عجيب سگي درشب /ترجمه ديگر:حادثه اي عجيب براي سگي درشب/هادون – مارك/ساساني نيا – شيلا/افق/

سال اول در مدرسه مالوري/بلايتون – انيد/غروي – ميرعلي/كيميا/

قصه ها و افسانه هاي مردم فرانسه/پرو -شارل،اولنوي/فراهاني - فرهاد،ياقوتي پور - نعمت الله/كيميا/

درون يك آينه درون يك معما/گوردر – ياستين/بازياري – مهرداد/كيميا/

خواهرزاده جادوگر/ماجراهاي نارنيا6/لوئيس - سي.اس/اقتداري – اميد/كيميا/

گوش ميمون/هوروويتس – آنتوني/گركاني – گيتا/لوك – كاروان/

دو صفر هيچ(ماجراهاي الكس رايدر1)/هوروويتس – آنتوني/گركاني – گيتا/لوك/

ژانوس ستاره آرزو1/هوروويتس – انتوني/گركاني – گيتا/لوك – كاروان/

گروشام گرينج و جام نحس/هوروويتس – آنتوني/گركاني – گيتا/لوك – كاروان/

مدرسه شوم/ماجراهاي الكس رايدر2/يك قهرمان كامل/يك داستان بي همتاي قرن 21 ي/

هوروويتس – آنتوني/گركاني – گيتا/لوك – كاروان/

غول بزرگ مهربان/دال – رولد/طهماسبي – شهلا/مريم –مركز/

ماجراهاي اسپايدرويك(رويدادنامه)كتاب سوم/ديترليتسي - توني ،بلك – هالي/تختي – بابك/قصه/

جام جهاني در جواديه/اميريان – داوود/بنفشه/

اتوبوس مدرسه/هريس - مري ك/امامي – گلي/كيميا/

سپتيموس هيپ/كتاب سوم/فيزيك/سيج – آنجي/اشراق – پرتو/ناهيد/

همچون ستارگان/پترسن – كاترين/مهديان – نيلوفر/ني/

بوبي دانا/سوبول – دونالد/گلكار - سيف الله/ثالث – سارا/

حادثه اي عجيب براي سگي در شب(ترجمه ديگر : ماجراي عجيب سگي در شب)/هادون – مارك/گرگاني – گيتا/كاروان/

پارسيان و من : راز كوه پرنده (رستم دستان) جلد 2/آرين – آرمان/موج/

پارسيان و من : رستاخيز فرا مي رسد(كوروش بزرگ) (جلد 3)/آرين – آرمان/موج/

پارسيان و من : كاخ اژدها (ضحاك ماردوش) جلد 1/آرين – آرمان/موج/

محفل فيلسوفان خاموش/نورا - ك ، هوسله – ويتوريو/صفوي – كوروش/هرمس/

من و جونور(مانوليتو)/ليندو – الويرا/مهري – فرزانه/آفرينگان/

قصه هاي مجيد/مرادي كرماني – هوشنگ/معين/

مثل ماه شب چهارده/مرادي كرماني – هوشنگ/معين/

خمره/فارسي/مرادي كرماني – هوشنگ/معين/

بچه هاي قالي باف خانه/مرادي كرماني – هوشنگ/معين/

تنور و داستان هاي ديگر/مرادي كرماني – هوشنگ/معين/

لبخند انار/مرادي كرماني – هوشنگ/معين/

پدربزرگ چاترجي/گوين – جميلا/علي پور – پروين/ونوشه – چشمه/

فرانسوا گوژپشت/دوسگور – كنتس/پور باقر – ايرج/كيميا/

جادوگر شهر زمرد/باوم - ل.فرانك/حالت – ابوالقاسم/كيميا/

دروغگوها/پيترسون - پي.جي/عبداللهي – مژگان/كيميا/

سابريل(كتاب اول از مجموعه پادشاهي كهن)برنده جايزه آريليس بهترين كتاب نوجوان/نيكس – گارت/آريا – پريا/زهره/

كلونك/گاول – فرانسوا/جورابچيان - فرناز ، وهداد – سپيده/كيميا/

طبل زن ها/زيمنيك – راينر/معصومي همداني – شادي/كيميا/

مادر بزرگ/هوروويتس – آنتوني/گركاني – گيتا/كتاب لوك – كاروان/

گوش ميمون1/هوروويتس – آنتوني/گركاني – گيتا/كاروان - كتاب لوك/

سفر كشتي سپيره پيما/سرگذشت نارنيا5/لوييس - سي.اس/حجازي – آرش/كتاب لوك – كاروان/

واركرفت/شكافت/سه گانه نبرد باستانيان/كتاب سوم/ناك – ريچارد/شيرزادي – ركسانا/وسعت/

واركرفت/اهريمن روان/سه گانه نبرد باستانيان/كتاب دوم/ناك – ريچارد/وسعت/

مجموعه داستان هاي شاهنامه فردوسيرضايي – ژاله/شهر خورشيد/

سايه مرگ( از مجموعه نبرد با شياطين) جلد7 /شان – دارن/كريمي – فرزانه/بنفشه/

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home