کتاب قرن‎‎

يک كتاب فروشی : يک ماه ، يک رمان

پانصد فرانک پیش پرداخت برای کتابی که اصلاً وجود نداشت

دو رمان قاضی و جلادش و سوء ظن طی سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۲ نوشته شده‌اند. نیاز مالی دورنمات به دلیل بیماری او و همسرش ـ سبب خلق این دو اثر و شروع آثار بعدی دورنمات در زمینه‌ی ادبیات پلیسی شد.
نوشته‌اند وقتی دورنمات با ۵۰۰ فرانک پیش پرداخت برای این دو کتاب به منزل رفت، همسرش تصور کرد که پول را دزدیده است.
دورنمات بعدها گفت ناشری نمانده بود که به او زنگ نزده باشم و کتابی را که اصلاً وجود نداشت، پیشنهاد نکرده باشم.
این دو کتاب به صورت پاورقی در بئو باختر چاپ شد و بعدها دورنمات نوشتن رمان‌های پلیسی را ادامه داد.
دورنمات در ساخت بنای رمان های پلیسی خود، از اصلی شناخته شده نزد پلیسی نویسان صاحب نام ( ژورژ سیمنون، رایموند چندلر، داشیل هامت، آگاتا کریستی، آلن پو و دیگران) پیروی کرده است: مبارزه بین خیر و شر، بین نیک و بد؛ این سو کارآگاهی و پلیسی،آن سو تبهکاری و تبهکارانی.
دورنمات فقط پلیسی‌نویس نیست؛ نمایش‌نامه می‌نویسد. نمایش‌نامه به صحنه می‌برد،مقاله وفیلم‌نامه می‌نویسد و نقاشی می‌کند. پس این انتظار که نوشته‌های او در زمینه‌ی رمان‌های پلیسی با نوشته های سایر همکارانش در این حوزه متفاوت باشد، انتظار بی‌جایی نیست.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home