کتاب قرن‎‎

يک كتاب فروشی : يک ماه ، يک رمان

(مشتمالچی عارف (هفتمین رمان کتاب قرن


اثر جذاب وشیرین و .س نایپل نويسنده انگلیسی هندی تبار و برنده جایزه نوبل ادبی سال ۲۰۰۱؛ به ترجمه شیوا و روان مهدی غبرائی مترجم توانای کشورمان و معرف نايپل و آثارش در ايران


( این اثر در کتابفروشی ما همراه باcd صوتی از سه بخش اول رمان عرضه می شود؛ امید اینکه این ابتکار کتاب قرن در معرفی بیشتر کتاب مؤثر افتد! باید اضافه کنم این اقدام کمک خواهد کرد دوستداران ایده ما در راستای هدف یک ماه / یک رمان با هم هماهنگ تر شوند و از آن مهمتر جادوی بلند خواندن است که اگر وزین و زیبا خوانده شود دیگرانی را نیز جذب رمان خواهد کرد درست آنچه آرزوی همه ماست!)


Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home