کتاب قرن‎‎

يک كتاب فروشی : يک ماه ، يک رمان

این ماه (شوایک- سرباز پاکدل) اثر جاودان نویسنده چک- یاروسلاو هاشک


زمان را کمی به عقب برمی‌گردانیم ؛ نگاه کنید: سرباز«شوایک» دارد از دست‌شویی بیرون می‌آید . حالا کمرش را سفت می‌کند و وارد جنگ اول جهانی می‌شود!!!
20 دي 1385

Labels:

1 Comments:

Anonymous شقايق said...

شوايك درست هنگاميكه درد روماتيسمش عود كرده و مشغول ماليدن پماد به پاي پر مويش است تصميمش را مي‌گيرد كه خود را براي جنگ آماده كند و تا جان در بدن دارد با دشمن ملتش،ملت اتريش كه بالاي سر مردمان چك است بجنگد.ولي نبرد او، نبرد نيزه با نيزه نيست. نبرد صداقت با خشونت است. خشونتي كه ادعاي دانايي دارد و كارهاي بزرگ
را در شأن خود مي‌داند و آن كارهاي بزرگ عبارتند از دستور دادن، پول شمردن، نظم و ترتيب داشتن و مصدر داشتن. شويك ما را به جنگ جهاني مي‌برد و زمانيكه كلاه رنگ رنگش را به سر گذاشته و آن لباس پاره‌اش را به تن كرده، پرده‌هاي جنگ را به افتخار ما بيننده‌هاي خوشحال و آسوده كنار مي‌زند. و مي‌گويد
با عرض بندگي به استحضارتان مي‌رسانم كه اين، خاطرات من است در زمان جنگ، زماني ‌كه رشادت‌ها و جان‌فدائي هاي بسيار كردم. و بي‌وقفه خانة اربابم "سركار ستوان لوكاش" را آب و جاروب مي‌كردم و به خانم‌هاي ملاقات‌كننده درس آدابو رفتار پس مي‌دادم. آه...در آن روز هاي پيروزي... .
رمان شوايك سرباز پاك‌دل را بخوانيد خودتان متوجه مي‌شويد كه با چه اعجوبه‌اي سرو كار داريد! اين را هم بگويم كه آرزوي نويسنده اين بوده كه كلمة شوايك به معني شخصي با خصوصياتي خاص وارد فرهنگ لغت مردم چك شود

1:24 PM, January 24, 2007  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home